Kayışdağı Mh. Mecnun Sk. No:8 Ataşehir/İSTANBUL | +90 (216) 466 83 83
info@guneydis.com

SEPTODONT Hemocollagene Rezorbe Olabilen, Steril, Hemostatik Sünger


SEPTODONT Hemocollagene Rezorbe Olabilen, Steril, Hemostatik Sünger


Hemocollagene

Bileşimi

Sünger başına: Doğal, denatüre olmayan, donarak kurutulmuş sığır kaynaklı kollojen (TSE/BSE). Virüs bulaştırma riski ve hayvandan bulaşabilen spongiform ensefalopatilerin risk değerlendirmesi 722/2012 sayılı düzenleme hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.
 

Endikasyonları

Ligatür veya diğer geleneksel yöntemlerle kanamanın kontrolünün yetersiz kaldığı veya uygulamasının pratik olmadığı durumlarda diş hekimliği uygulamalarına yönelik lokal hemostaz olarak kullanılmaktadır.
 

Kullanım Talimatları

• Enfekte bölgelerde kullanmayın.
• Süngeri ıslatmayın (nemlendirmeyin).
• Kullanılmayan herhangi bir parça artık steril olmadığı için atılmalıdır.
  -Kuru ve pürüzsüz aletlerin kullanımı
  -Soketi doldurabilecek büyüklükte sünger parçalarının kullanımı tavsiye edilir.
• Sadece tek kullanımtır. Ürünün yeniden kullanımı hastaları ve kullanıcıyı enfeksiyon dahil kritik risklere maruz bırakır.
• Ameliyat sırasında uzaklaştırılmayan herhangi bir fazlalık, radyografide lezyon oluşumu veya postoperatif abse oluşumu gibi klinik belirti veya semptom gösterebilen veya göstermeyen yabancı cisim reaksiyonuna neden olabilir. Dental görüntüleme başlangıçta farkı ayırt edemeyebilir.
• Kullanmadan önce paket bütünlüğünü kontrol edin İlk kullanımdan önce ambalaj açık veya hasarlıysa kullanmayın.
• Tekrar steril etmeyin.
 
PAKETLEME:24 adet steril sünger.

WhatsApp